Leven: niets dan lucht en leegte? 

Wij moeten onze tuin bewerken. (Voltaire)

 

'Wat een geluk! Levenskunst toen en nu', zo heette de vorige cursus. Maar vergeet het geluk! Of niet? Daarover gaan drie bijeenkomsten rond de kloostertuin in Sint Agatha.  

Paul van Tongeren vat levenskunst samen als 'een merkwaardige mix van elementen van klassieke deugd (nadruk op oefening en zelfperfectionering, en een "bloeiend", gelukkig leven als doel), hellenistische terugtrekking op het eigen geluk (onverschilligheid jegens datgene wat niet in onze macht ligt) en modern geloof in de autonomie en het eigen kunnen' ( Leven is een kunst, 2012). Maar er ontbreekt daarbij volgens hem iets belangrijks: de aandacht voor de broosheid van geluk en voor de zwakheid en het onvermogen van de mens.

Benieuwd naar de betekenis van de tekst op het bordje? Zie  wat-sas-as-dös-was-kas.

 

Niets dan lucht en leegte?

Op zoek naar zin en onzin rond de kloostertuin in Sint Agatha

Waartoe zijn wij op aarde? Soms lijkt het alsof allerlei stromingen in de levenskunst een antwoord geven. Maar bieden ze werkelijk houvast? Andere keren lijkt het alsof deze vraag alleen met een vraagteken kan worden beantwoord. Staan we dan met lege handen? Is er niets? De schrijver van het Bijbelboek Prediker komt tot de conclusie dat alles ‘lucht en leegte’ is, of anders vertaald: ijdelheid der ijdelheden.

Tijdens drie bijeenkomsten vragen we ons af of we wel ergens toe op aarde zijn. Onze gidsen zijn hedendaagse schrijvers, met wie we het leven proberen te duiden. We beginnen de reis met Nietzsche, die ons met ‘God is dood’ de leegte in lijkt te sturen. Worden we daar rusteloos van en is dat erg? Misschien kan leegte juist inspirerend zijn. 

We begeven ons dan weer in het heden, dan weer in het verleden. Huidige ideeën van anderen en van onszelf blijken vaak al eeuwenoud te zijn. Soms zijn we binnen, dan weer buiten. Al wandelend denken we beter na, zoals de klassieke filosofen al wisten. Daarom zullen we ook genieten in de kloostertuin van Sint Agatha. 

Filosofische voorkennis is niet vereist. Ook hoeft u niet te hebben deelgenomen aan de vorige cursus 'Wat een geluk!'.

Inhoud

1. God is dood - 26 mei

Paul van Tongeren, Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren, 2012.

2. Rust & rusteloosheid - 9 juni

Ignaas Devisch, Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven, 2017.

3. Is God dood? - 23 juni

Taede Smedes, God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen 'geloof' en 'ongeloof', 2016.   

Werkwijze

We denken na over de vraag waartoe we op aarde zijn, maken opdrachten en gaan met elkaar in gesprek. We luisteren naar gedachten van filosofen op basis van boeken van hedendaagse Nederlandstalige denkers. 

Data

Drie zaterdagen: 26 mei, 9 juni en 23 juni 2018.

Tijdsduur

Van 10.00 uur tot 13.00 uur.

Locatie

Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, Sint Agatha.

Materiaal

Een samengestelde bundel met teksten uit verschillende bronnen.

Kosten

€50,00, inclusief leesmateriaal. Neem zelf een lunchpakket mee.

Graag overmaken naar NL37 TRIO 0391 0548 72 ten name van M. Polman in Nijmegen, onder vermelding van ‘Leven: niets dan lucht en leegte?’.

Inschrijven

Stuur een mail naar info@mariellepolman.nl onder vermelding van 'Leven: niets dan lucht en leegte?'. Graag vermelding van naam, adres en telefoonnummer: zie contact.

Uiterste inschrijfdatum: 28 april 2018

Minimum aantal deelnemers 8, maximum aantal deelnemers 15.

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 21-02-2018 .