Leven: niets dan lucht en leegte? 

Wij moeten onze tuin bewerken. (Voltaire)

 

'Wat een geluk! Levenskunst toen en nu', zo heette de vorige cursus. Maar vergeet het geluk! Of niet? Daarover gaan de volgende bijeenkomsten: een kritische blik op levenskunst. 

Paul van Tongeren vat levenskunst samen als 'een merkwaardige mix van elementen van klassieke deugd (nadruk op oefening en zelfperfectionering, en een "bloeiend", gelukkig leven als doel), hellenistische terugtrekking op het eigen geluk (onverschilligheid jegens datgene wat niet in onze macht ligt) en modern geloof in de autonomie en het eigen kunnen' ( Leven is een kunst, 2012). Maar er ontbreekt daarbij volgens hem iets belangrijks: de aandacht voor de broosheid van geluk en voor de zwakheid en het onvermogen van de mens.

Benieuwd naar de betekenis van de tekst op het bordje? Zie  wat-sas-as-dös-was-kas.

Niets dan lucht en leegte, eerste helft van 2018

Waartoe zijn wij op aarde? Soms lijkt het alsof allerlei stromingen in de levenskunst een antwoord geven. Maar bieden ze werkelijk houvast? Andere keren lijkt het alsof deze vraag alleen met een vraagteken kan worden beantwoord. Dan rest er wellicht niets anders dan verveling, melancholie of rusteloosheid. Is dat erg? De schrijver van het Bijbelboek Prediker komt tot de conclusie dat alles ‘lucht en leegte’ is, of anders vertaald: ijdelheid der ijdelheden.

Tijdens deze bijeenkomsten vragen we ons af of we wel ergens toe op aarde zijn. Onze gidsen zijn hedendaagse denkers, met wie we het leven proberen te duiden. We beginnen de reis met het zogenaamde nihilisme van Nietzsche, die met ‘God is dood’ een groot vraagteken plaatst. Daarna gaan we langs wegen van verveling, melancholie en rusteloosheid. We begeven ons dan weer in het heden, dan weer in het verleden, want deze diagnosen van de tegenwoordige tijd zijn al eeuwenoud. Ook vroegere denkers zullen dus ter sprake komen.  

Filosofische voorkennis is niet vereist. Ook hoeft u niet te hebben deelgenomen aan de vorige cursus 'Wat een geluk!'.

Inhoud

1. God is dood

Paul van Tongeren, Het Europese nihilisme. Friedrich Nietzsche over een dreiging die niemand schijnt te deren, 2012.

2. Verveling & verblijven

Awee Prins, Uit verveling, 2007.  

3. Melancholie & depressie

Joke Hermsen, Melancholie van de onrust, 2017. 

4. Rust & rusteloosheid

Ignaas Devisch, Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven, 2017.

5. Is God dood?

Taede Smedes, God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen 'geloof' en 'ongeloof', 2016.   

Werkwijze

We denken na over de vraag waartoe we op aarde zijn, maken opdrachten en gaan met elkaar in gesprek. We luisteren naar gedachten van filosofen op basis van boeken van hedendaagse Nederlandse denkers. 

Data

Eerste helft van 2018: wordt nader bekendgemaakt.

Tijdsduur

Van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Locatie

Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, Sint Agatha.

Materiaal

Een samengestelde bundel met teksten uit verschillende bronnen.

Kosten

€95,00, inclusief leesmateriaal.

Graag overmaken naar NL37 TRIO 0391 0548 72 ten name van M. Polman in Nijmegen, onder vermelding van ‘Leven: niets dan lucht en leegte?’.

Inschrijven

Stuur een mail naar info@mariellepolman.nl onder vermelding van 'Leven: niets dan lucht en leegte?'. Graag vermelding van naam, adres, mailadres en telefoonnummer: zie contact.

Uiterste inschrijfdatum: wordt nader bekendgemaakt.

Minimum aantal deelnemers 10, maximum aantal deelnemers 20.

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 23-10-2017 .