Mens- en godsbeelden, een introductie: kunst- en filosofiecursus

Wees geloofd, mijn Heer, door onze zuster Aarde, onze moeder die ons onderhoudt en voor ons zorgt, en allerlei vruchten voortbrengt met bonte bloemen en kruiden. (H. Franciscus)

 

Heeft u interesse in de lezingenserie Mens- en godsbeelden, maar wilt u eerst kennismaken met de docenten en hun aanpak? Dan kunt u één of twee introductielezingen aanvragen: De mens in het landschap en Madonna.

1. De mens in het landschap

In deze lezing wandelen we aan de hand van landschapsschilderingen door de geschiedenis. Is het landschap in de middeleeuwen vooral een decor voor een bijbelse vertelling, vanaf de renaissance wordt het steeds realistischer. In de Gouden Eeuw verbergen landschapsschilderingen allerlei boodschappen.

Tijdens de romantiek legt de mens het af tegen de immense krachten van de natuur. In moderne stromingen staat de waarneming van de kunstenaar voorop. Bomen zijn niet groen, de lucht is niet blauw, een suggestieve penseelstreek kan voldoende zijn om het wezenlijke uit te drukken.

2. Madonna

Aan de ontwikkeling van madonna’s is te zien hoe heiligen in de kunst steeds menselijker worden. De frontaal afgebeelde madonna uit de middeleeuwen, met een gekleed kind dat kaarsrecht op de schoot van zijn Moeder staat, is een heilige op een troon. Tijdens de gotiek wendt het blote kindje Jezus zich al niet meer tot de toeschouwer, maar tot zijn moeder. In de periode daarna kunnen we ons door de realistische weergave steeds meer identificeren met moeder en kind. Vanaf de twintigste eeuw wordt aan de klassieke madonna een eigentijdse invulling gegeven, zoals de surrealistische madonna van Dali, de madonna op de poster van de KRO en natuurlijk de gelijknamige ‘Queen of Pop’.

 

Werkwijze

Tijdens deze lezingencyclus komen diverse kunstuitingen aan bod: drama, dans, muziek en beeldende kunst. De cursus wordt rijkelijk geïllustreerd met beelden, film- en geluidsfragmenten.

Docenten

Deze serie wordt door twee docenten verzorgd: Mariëlle Polman neemt het filosofische en muzikale gedeelte voor haar rekening en Christine Elkhuizen de overige kunstdisciplines.

Christine Elkhuizen heeft twintig jaar ervaring als 1e graads docent beeldende kunst, vormgeving en kunstgeschiedenis. Op het Stedelijk Gymnasium Nijmegen ontwikkelde en doceerde zij algemene culturele theorie (CKV2). De laatste jaren ligt het accent van haar werk op het geven van praktijkcursussen en lezingen over algemene culturele theorie.

Tijdsduur

Twee uren, exclusief een korte pauze.

Kosten

De kosten per lezing zijn € 20,= (inclusief 21% BTW).

Inschrijven

Wanneer u geïnteresseerd bent in één of beide introductielezingen, kunt u dat aangeven door contact met ons op te nemen.

De lezingen gaan door bij een minimum van 25 deelnemers. Wanneer dit het geval is, ontvangt u nadere informatie over de data, de locatie, het tijdstip e.d.

 

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 31-10-2015 .