Socratische gesprekken

Wanneer jij en ik wijze, knappe mannen waren die alle zaken van de geest hadden onderzocht, zouden we ons voortaan uitgebreid aan een onderlinge krachtmeting kunnen wijden (...) Maar dilettanten als wij zijn, willen we in de eerste plaats naar onze gedachten op zichzelf kijken en nagaan of ze onderling overeenstemmen of juist helemaal niet. (Socrates in Plato's Theaitetos)

 

Socrates probeerde ruim tweeduizendvijfhonderd jaren geleden inzicht te krijgen in wat wijsheid is, wat goed is en wat kwaad, wat een gelukkig leven betekent en veel meer. Hij onderzocht dit door vragen te stellen, meestal aan voorbijgangers op de Atheense markt, de agora. Zijn leerling Plato schreef veel dialogen op, die gevoerd worden aan de hand van de zogenaamde socratische methode. 

Wat is een socratisch gesprek? Kort gezegd: een gesprek waarin de deelnemers op een bepaalde manier nadenken over een centrale vraag. Je krijgt daardoor inzicht in het onderwerp, in je eigen denkwereld en in die van anderen. Het gesprek verloopt gezamenlijk via bepaalde stappen: het formuleren van een vraag; het noemen van persoonlijke, concrete voorbeelden; de selectie van één voorbeeld; het onderzoeken van dit voorbeeld; het formuleren van centrale beweringen en het onderzoeken van vooronderstellingen.   

Spreken met compassie

Kletsen, keuvelen, kwebbelen: je kunt op veel manieren met elkaar praten. Echt spreken met elkaar is iets anders. Dat vergt aandacht en tijd. We voeren op enkele dinsdagen met elkaar een socratisch gesprek, waarin de dialoog centraal staat. We stellen een thema vast of de begeleider doet een voorstel, waarna we met elkaar gaan onderzoeken waar het nu werkelijk om draait. Daarbij gelden bepaalde regels en stappen, die je al doende onder de knie krijgt. 

De eerste dinsdag van de maand

6 februari / 5 maart / 2 april / 4 juni / 2 juli 

van 19.30 tot 21.30 uur

Locatie

Huis van Compassie, Vlietstraat 20B, Nijmegen: route.

Kosten

€5, €8 of €10, naar draagkracht; contant op de avond zelf betalen.

Aantal deelnemers

Minimaal 5, maximaal 10 deelnemers.

Graag een week van tevoren aanmelden.

via een mail naar info@mariellepolman.nl, onder vermelding van 'Spreken met compassie' plus datum of data. Graag met vermelding van adres en telefoonnummer.

 

Nijmegen in Dialoog

Bij Nijmegen in Dialoog kunnen Nijmegenaren met elkaar van gedachten wisselen over wat belangrijk is in hun leven, via een bepaalde vorm van een dialoog. Die vorm is een combinatie van verschillende gesprekstechnieken, waaronder de socratische gespreksvorm. 

De dialoog gaat over een bepaald thema en bestaat uit vier fasen: kennismaking, uitwisseling van ervaringen, delen van dromen/idealen en uiteindelijk actie/praktijk.

Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar info@mariellepolman.nl

 

 

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 10-03-2024 .