Begeleiding bij levensvragen

Deze wereld is de gesloten deur. Een slagboom. En, tegelijkertijd, de doorgang. (Simone Weil)

 

Wie kent er geen twijfel op de levenslijn tussen geboorte en dood? Soms is het moeilijk balanceren en dreigen we ons evenwicht te verliezen. Dat kan gebeuren door bijvoorbeeld een ziekte, een sterfgeval, een scheiding, een ontslag, een opvoedingsprobleem, verliefdheid. Ook zonder concrete aanleiding kan er behoefte zijn aan iemand die luistert, de juiste vragen stelt, die begeleidt bij het zoeken naar inzicht.

Hebt u soms de behoefte om na te denken over wat u bezighoudt? Wees dan welkom bij mijn filosofische praktijk. We gaan samen onderzoeken wat uw vragen zijn, brengen er een ordening in aan, maken afwegingen en proberen helderheid te scheppen in uw puzzels.

Mijn taak:

 • ruimte scheppen, relaties leggen tussen wat u aandraagt;
 • in dialoog dwalen door een doolhof, dimensies ontdekken met behulp van denkgereedschap.

Voor wie?

Voor iedereen, jong en oud, met of zonder opleiding, die zichzelf met een open houding durft te bekijken en zijn vragen wil leren verhelderen.

Er zijn allerlei soorten vragen, zoals:

 • Persoonlijke vragen, bijvoorbeeld ‘moet ik wel doorgaan met mijn werk?’; ‘is het goed deze relatie te beginnen?’; ‘waarom laat ik altijd over me heen lopen?’
 • Existentiële vragen, bijvoorbeeld ‘wat is de zin van deze ellende?’; ‘wat doe ik op deze aardbol?’; ‘waarom overkomt mij dit?’; ‘ben ik wel een man of een vrouw?’
 • Dilemma’s, bijvoorbeeld ‘moet ik me laten opereren of niet?’; ‘moet ik scheiden of niet?’; ‘kies ik voor mijn carrière of niet?’ 
 • Algemene vragen, bijvoorbeeld ‘heb ik een vrije wil?’; ‘wat is waarheid?’; ‘wat betekent God voor mij?’ 

Bij deze vragen hoeft het niet per se om een psychisch probleem te gaan. Er is eerder sprake van een puzzel. Een gesprek in een filosofische praktijk is namelijk geen medisch-psychologisch consult. Soms kan een gesprek wel aan zo’n consult voorafgaan, ernaast plaatsvinden of eruit voortvloeien. Waar medici en psychologen zoeken naar een verklaring voor een probleem en een behandeling ervan, zoeken u en ik naar betekenis en verheldering van wat u bezighoudt.

Wat bied ik?

Mijn achtergrond

‘Wie weet! Praktijk voor filosofie, religie en literatuur’: deze naam laat al zien vanuit welke perspectieven ik luister, waarbij u bepaalt welk perspectief zal meespelen.

 • Filosofie: vanuit mijn filosofische scholing luister ik naar wat u zich afvraagt, verhelderen we uw vraag en gebruik ik allerlei soorten denkgereedschap.
 • Religie: vanuit mijn achtergrond als geestelijk begeleider kan ik op een andere wijze aandacht geven aan hoofd en hart, bijvoorbeeld door een ritueel.
 • Literatuur: vanuit mijn literaire scholing kan ik u wijzen op gedichten of andere teksten, die uw inzicht kunnen vergroten.

Concrete voorbeelden

Wat ik doe, is afhankelijk van de kwestie die u aanreikt. De religieuze dimensie hoeft daarbij niet aangeroerd te worden. Enkele voorbeelden:

Ordeningen en samenhang aangeven in uw vragen, zoals

 • kennispuzzels: wat is volgens u echt gebeurd? met welke gevolgen?
 • waarderingspuzzels: wat vindt u goed om te doen? wat is verboden?
 • praktische puzzels: wat gaat u doen? 

Ordening en samenhang aanbrengen in psychologische en morele aspecten.

Ethische posities onderzoeken.

Betekenissen onderzoeken in relatie tot anderen, tot de wereld, tot God.

Eigen verhalen onderzoeken, zoals

 • beleefd verhaal: wat heeft u meegemaakt?
 • verlangd verhaal: hoe zou u willen dat het gegaan was?
 • verkondigd verhaal: hebben anderen u verteld hoe het zou moeten gaan? 

Het kralenspel: zie  spelen met ideeën

Herkaderen: zie reframing

 

Praktische zaken

Tarieven

Kennismaken is kosteloos en vrijblijvend. Maak een afspraak: via de telefoon of via de mail

De kennismaking duurt een half uur. U kunt mij vragen stellen over mijn aanpak en we gaan onderzoeken wat één of meer gesprekken kunnen opleveren. Daarna maken we een vervolgafspraak.

Vervolgafspraken: €50 per uur, incl. BTW.

Vormen de kosten een probleem? Dan valt dat te bespreken. 

Locatie

Dinsdags overdag in het Huis van Compassie, Vlietstraat 20B, Nijmegen.

De gesprekken kunnen ook elders op een andere tijd plaatsvinden in overleg.

 

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 27-09-2022 .