Visie

Het beroerde is, dat de twijfel zich veel beter laat verdedigen dan de een of andere visie. (Gerard Reve)

 

Filosofie, religie en literatuur zijn te beschouwen als een drie-eenheid. Vanuit alle drie proberen mensen betekenis te geven aan het leven. Je zou ze kunnen verbinden met geloof, hoop en liefde, die op hun beurt weer te verbinden zijn met bepaalde activiteiten: denken, ervaren en tonen.

 

Filosofie – geloof en denken

Filosofie probeert te verhelderen hoe wij ons verhouden tot onszelf en de wereld. Ze doet dat door erover na te denken. Ten grondslag aan de filosofie ligt zelfkennis, ‘gnoti seauton’ (ken uzelve). Maar telkens als ik mezelf wil kennen, ontglipt mij mezelf. Ik val niet samen met mijn zelf. Ergens weet ik me geschonken. Dit is een kwestie van geloof.

 

Religie – hoop en ervaren

Religie is te beschouwen als een verbinding met iets wat niet te vatten is, met een hoopgevend perspectief op iets wat telkens wijkt. Er bestaan allerlei pogingen die dit rationeel willen doorgronden, maar in wezen is het een kwestie van ervaren, alleen of met anderen.

 

Literatuur – liefde en tonen

Literatuur en andere kunstvormen zijn verbeeldingen van geloof en denken, hoop en ervaren, bijvoorbeeld in woorden (literatuur), kleuren (schilderkunst) of klanken (muziek). Die verbeeldingen komen voort uit liefde voor het leven, want ze getuigen van betrokkenheid, hoe dan ook: positief of negatief, jubelend of treurend, instemmend of cynisch.

Terwijl ik zoek naar wat mij in gang zet en houdt, stuit ik telkens op deze drie-eenheid. Ik zoek graag met anderen vanuit mijn achtergrond en begeleid mensen in onze zoektocht via cursussen, leeskringen en gesprekken.

 

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 20-10-2015 .