Geluk is het einde! Levenskunst toen en nu

Wij moeten onze tuin bewerken. (Voltaire)

 

Gelukkig leven, hoe doe je dat? 'Wees jezelf!' 'Geniet van elk moment!' 'Denk anders!' Tips voor een gelukkig leven rijzen de pan uit. Sommigen spreken zelfs van 'de terreur van het geluk', zoals de Belgische psychiater Dirk de Wachter ( de kunst van het ongelukkig zijn).  

Hoe dachten drie klassieke filosofen over geluk? Zijn hun ideeën uit de tijd of waren zij juist voorlopers van moderne psychologische theorieën? In het voorjaar van 2020 bespreken wij hun visies in het Huis van Compassie, onder de titel 'Geluk is het einde!'. Geluk lijkt namelijk bij alle klassieke stromingen een einddoel in een mensenleven te zijn. Maar hebben wij geluk wel in eigen hand? We gaan uiteindelijk te rade bij de existentiefilosoof Karl Jaspers (1883-1969).

Natuurlijk draait het niet alleen om deze heren, maar ook om ons, hier en nu. We luisteren naar gedachten van filosofen, maken opdrachten en gaan met elkaar in gesprek.

Filosofische voorkennis is niet vereist!  

Inhoud

1. Aristoteles & de flowtheorie

Draait geluk om karaktervorming?

2. Epicurus & het hedonisme

Is geluk alleen genot?

3. Epictetus & de rationeel-emotieve therapie

Bepalen onze denkbeelden of wij een gelukkig leven leiden?

4. Karl Jaspers & het geloof

Hebben wij geluk in eigen hand?

Data

10 nov. / 24 nov. / 8 dec. / 15 dec. 2020

van 20.00 tot 22.00 uur.

Locatie

Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen;  routebeschrijving.

Kosten

Per avond €10, naar draagkracht.

U kunt ook meteen vier avonden afrekenen: €40, naar draagkracht.

Graag overmaken naar NL37 TRIO 0391054872 ten name van M. Polman, Nijmegen; onder vermelding van 'Geluk is het einde!'.

Aanmelden uiterlijk 27 oktober 2020

Via een mail naar info@mariellepolman.nl, onder vermelding van 'Geluk is het einde!', met vermelding van adres en telefoonnummer.

Wij houden bij deze cursus de volgende gedachtegang van Paul van Tongeren in het achterhoofd. Hij vat levenskunst samen als 'een merkwaardige mix van elementen van klassieke deugd (nadruk op oefening en zelfperfectionering, en een "bloeiend", gelukkig leven als doel), hellenistische terugtrekking op het eigen geluk (onverschilligheid jegens datgene wat niet in onze macht ligt) en modern geloof in de autonomie en het eigen kunnen' ( Leven is een kunst, 2012). Maar er ontbreekt daarbij volgens hem iets belangrijks: de aandacht voor de broosheid van geluk en voor de zwakheid en het onvermogen van de mens.

Benieuwd naar de betekenis van de tekst op het bordje? Zie  wat-sas-as-dös-was-kas.

 

 

© Mariëlle Polman Nijmegen | Realisatie: Numaga-Design, Nijmegen. Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 16-07-2020 .